Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 VĂN BẢN PHÁP QUY
 GIỚI THIỆU CHUNG
 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL
 CHUYÊN MỤC
 ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO
 HỘI THI SÁNG TẠO KHKT
 THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
Google
   
 
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN

Nuôi tôm càng xanh toàn đực trong vụ lúa của mô hình Lúa-Tôm sú tại huyện An Minh

 

Sáng ngày 28/3/2016, Phòng NN&PTNT huyện An Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong vụ lúa của mô hình lúa – tôm sú tại xã Vân Khánh, huyện An Minh thuộc khuôn khổ đề tài cấp cơ sở “Thử nghiệm nuôi tôm càng xanh toàn đực thương phẩm trong vụ lúa vùng lúa – tôm sú huyện An Minh” do Phòng NN&PTNT huyện An Minh chủ trì, ông Lê Văn Khanh làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo có đại diện Sở KH&CN, Phòng Công thương, NN&PTNT, Huyện đoàn huyện An Minh, chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã và đông đảo bà con nông dân của xã Vân Khánh, huyện An Minh.

Chi tiết

Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở và cấp tỉnh năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN.

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang.

Chi tiết

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang”

Chiều ngày 14/01/2016 tại Phòng họp, Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang” do Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chủ trì thực hiện, bà Nguyễn Ngọc Mai làm chủ nhiệm.

Chi tiết

Một số chuyển biến trong công tác tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015

I. Đặt vấn đề.

Việc triển khai các đề tài (ĐT), mô hình (MH) khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2012, xác định được nhu cầu thiết thực của hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các đơn vị trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện, trung tâm và một số sở, ban ngành trong tỉnh, ngành KH&CN đã mạnh dạn mở rộng việc hỗ trợ thực hiện các đề tài KH&CN cấp cơ sở từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh. Từ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều ĐT KH&CN đã cung cấp những luận cứ khoa học, đề ra các chủ trương, cơ chế, chính sách hoặc góp phần nâng cao hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Các MH đã trực tiếp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao nhận thức, đa dạng hóa các đối tượng sản xuất cho người dân cũng như nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh

Chi tiết
Các tin khác:
 
Các tin đã đưa ngày:  

 

Website Sở Khoa Học ng  nghệ tỉnh Kiên Giang - http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3862003  ; Fax: 077. 3866942 ; email: skhcn@kiengiang.gov.vn