Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 VĂN BẢN PHÁP QUY
 GIỚI THIỆU CHUNG
 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL
 CHUYÊN MỤC
 ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO
 HỘI THI SÁNG TẠO KHKT
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP
 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
 
Google
   
 
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN

Họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài đặt hàng năm 2016

Sáng ngày 11/9/2015, tại Phòng Họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài đặt hàng năm 2016 để xác định tính hợp lệ và đầy đủ của các hồ sơ đăng ký. Tham dự buổi họp gồm có ông Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở KH&CN, Phòng Quản lý Khoa học và đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Chi tiết

Chương trình Tây Nam Bộ tiếp tục tuyển chọn đề tài, dự án 2015 lĩnh vực xã hội-nhân văn

Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ  vừa có Thông báo số 05/TB-VPCT-TNB ngày 17/8/2015 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia năm 2015 trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn và phát triển bền vững.

Chi tiết

Chương trình Tây Nam Bộ tuyển chọn đơn vị thực hiện đề tài dự án 2015

Chương trình Tây Nam Bộ là một trong những chương trình khoa học công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo Quyết định số 734/QĐ-BKHCN ngày 18/4/2014, thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2019 với yêu cầu: “Khoa học và công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”

Với mục tiêu nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển bền vững phù hợp với đặc thù và thế mạnh của vùng Tây Nam bộ, có tính đến bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế.

Thông qua tổ chức đầu mối là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015, Chương trình đã xác định được 11 nhiệm vụ KH&CN (dưới dạng các đề tài, dự án) để tiến hành tuyển chọn các tổ chức cá nhân tham gia đăng ký chủ trì thực hiện. Các nhiệm vụ KH&CN đợt này tập trung chủ yếu vào các kỹ thuật ứng dụng công nghệ nano, plasma trong xử lý nước, cải tạo đất, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý; các mô hình nông nghiệp bền vững, giải pháp kỹ thuật xử lý và tận dụng phế phẩm bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu…

Các tổ chức, cá nhân có năng lực và điều kiện phù hợp có thể đăng ký tham gia tuyển chọn các đề tài dự án nêu trên. Thông tin và các hướng dẫn chi tiết xin xem các văn bản kèm theo./.

 

Huỳnh Chánh Khoa (Phòng QLKH)

Chi tiết

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

        Ngày 21/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình KH&CN cải tiến, đổi mới phát triển nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp” do Sở Công thương chủ trì, ông Lâm Thanh Hùng làm chủ nhiệm và đề tài “Xây dựng chương trình KH&CN về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bản vệ môi trường và ứng phó BĐKH tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” do Trung tâm Quan trắc TNMT chủ trì, bà Võ Thị Vân làm chủ nhiệm.

Chi tiết
Các tin khác:
 
Các tin đã đưa ngày:  

 

Website Sở Khoa Học ng  nghệ tỉnh Kiên Giang - http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3862003  ; Fax: 077. 3866942 ; email: skhcn@kiengiang.gov.vn