Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 VĂN BẢN PHÁP QUY
 GIỚI THIỆU CHUNG
 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL
 CHUYÊN MỤC
 ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO
 HỘI THI SÁNG TẠO KHKT
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP
 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
 
Google
Số lượt truy cập
   
 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Chia sẻ thông tin trong hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ

        Ngày 27/8/2015, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi tọa đàm, trao đổi hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Đồng Tháp trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao. Tiếp đón đoàn làm việc có đại diện Ban giám đốc Sở và các chuyên viên phòng Quản lý Khoa học.

Chi tiết

VĂN BẢN PHÁP QUY

Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản như: Bảo đảm đúng thẩm quyền; việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc đánh giá và phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị đựơc giao quản lý.

Chi tiết

GIỚI THIỆU CHUNG

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ XUẤT XỨ NGÀY KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) vì Người cho rằng KH&CN có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Người không ngừng thu hút, đãi ngộ, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN để phục vụ cho nước nhà.

Chi tiết

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, gồm có 24 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

 

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (có sử dụng ngân sách nhà nước)

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (không sử dụng ngân sách nhà nước)

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

5

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, trừ trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố khác)

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

9

Xác nhận thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài (chuyển sang tỉnh/thành phố khác nơi đã đăng ký hoạt động)

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ghi trong giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài (trừ trường hợp thay đổi trụ sở chính)

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

13

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

14

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III. Lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

15

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia  

16

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

17

Đăng ký công bố hợp chuẩn

18

Đăng ký công bố hợp quy

IV. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

19

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

20

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

21

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

22

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

23

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

24

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

Chi tiết

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

        Ngày 21/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình KH&CN cải tiến, đổi mới phát triển nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp” do Sở Công thương chủ trì, ông Lâm Thanh Hùng làm chủ nhiệm và đề tài “Xây dựng chương trình KH&CN về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bản vệ môi trường và ứng phó BĐKH tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” do Trung tâm Quan trắc TNMT chủ trì, bà Võ Thị Vân làm chủ nhiệm.

Chi tiết

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 11 tháng 5 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. Trong đó công bố mới 18 TTHC, bãi bỏ 07 TTHC và giữ nguyên 05 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Chi tiết

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL

Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Kiên Giang năm 2015 (lần 2)

Sáng ngày 19/8/2015, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 của tỉnh Kiên Giang. Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển Chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Năm 2015, tỉnh Kiên Giang có 01 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia là: Công ty TNHH Khai thác hải sản, chế biến Nước mắm Thanh Hà.

Chi tiết

CHUYÊN MỤC

Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tham gia sân chơi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ”

Ngày 19/8/2015, tại phim trường Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang. Chi đoàn sở Khoa học và Công nghệ đã tham gia sân chơi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” cùng với đội chơi là Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang. Đây là một chương trình hết sức bổ ích và mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

Chi tiết

ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO

TIỀM NĂNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM Metarhizium anisopliae TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG Ở KIÊN GIANG

MỞ ĐẦU

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao nấm ký sinh trong phòng trừ sâu hại là điều rất cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất sử dụng thuốc hóa học, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng. Bốn đề tài cấp tỉnh nghiên cứu sản xuất ứng dụng và chuyển giao trên nấm ký sinh sâu hại Metarhizium anisopliae đã được thực hiện tại Kiên Giang (tên 4 đề tài xem phần Tài liệu tham khảo ở cuối bài). Nấm Metarhizium anisopliae có tiềm năng ký sinh nhiều loài côn trùng gây hại cho cây trồng ở tỉnh Kiên Giang, nơi có đa dạng cây trồng khá cao, trong đó chủ yếu là lúa, khóm, khoai lang, cây mắm (rừng ngập mặn),… Kết quả bước đầu của 4 đề tài nghiên cứu rất khả quan.

Chi tiết

HỘI THI SÁNG TẠO KHKT

Quyết định ban hành thể lệ cuộc Thi sáng tạo kỹ thuật lần 5, 2014-2015
Chi tiết xin xem file đính kèm
Chi tiết

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012

Ngày 05/6/2012, tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án ISO hành chính tỉnh tiến hành họp triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012. Ông Lương Thanh Hải Giám đốc Sở KH&CN, Phó ban trực BCĐ Đề án ISO tỉnh đã chủ trì buổi họp; Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: VP UBND tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Công ty TNHH Tư Vấn Quản lý IMS; Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế & Hỗ trợ Kỹ thuật cao và đại biểu là đại diện lãnh đạo của 19 đơn vị xây dựng và áp dụng ISO giai đoạn III, năm 2012.

Chi tiết

THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP

THÔNG BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO

(Tháng 6 năm 2010)

 

Trong tháng 6 năm 2010, các nước Tiểu vương Quốc Ả rập, Brazil, Canada,  Trung quốc, Ai Cập, Israel, Uganda, Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn Quốc, Ả rập saudi….đã ra thông báo dự kiến ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về Đồ chơi, thiết bị điện, hóa chất, Thiết bị viễn thông, Quần áo,ghế tắm, thực phẩm cho trẻ em, thiết bị y tế, thức ăn chăn nuôi…...

Chi tiết

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 32/2006/CT-TTG NGÀY 07/9/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cơ quan Nhà nước và công dân các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Đ/c Lê Thanh Việt -  Giám đốc Sở

            + Điện thoại cơ quan:  077. 3787789

+ Điện thoại di động:  0913. 787 789

+ Hộp thư điện tử: ltviet73@gmail.com

                                                           

            - Đ/c Trương Ngọc Ánh – Chánh thanh tra Sở

            + Điện thoại cơ quan:  077. 3876937

            + Điện thoại di động:  0919. 002 006

+ Hộp thư điện tử: tnanh.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

2. Hộp thư điện tử Sở KHCN:                                

skhcn@kiengiang.gov.vn

                       

            Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức cơ quan và công dân tiện việc liên hệ, phản ánh tiêu cực của cán bộ ngành Khoa học và Công nghệ khi cần thiết.

Chi tiết

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG

Chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 15 tháng 08/2015
Video clip chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 15 tháng 08/2015
Chi tiết
   

 

Website Sở Khoa Học ng  nghệ tỉnh Kiên Giang - http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3862003  ; Fax: 077. 3866942 ; email: skhcn@kiengiang.gov.vn