Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 VĂN BẢN PHÁP QUY
 GIỚI THIỆU CHUNG
 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL
 CHUYÊN MỤC
 ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO
 HỘI THI SÁNG TẠO KHKT
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP
 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
 
Google
Số lượt truy cập
   
 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ

Sáng ngày 26/9/2015 tại trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 năm 2015-2016.

Chi tiết

VĂN BẢN PHÁP QUY

Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản như: Bảo đảm đúng thẩm quyền; việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc đánh giá và phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị đựơc giao quản lý.

Chi tiết

GIỚI THIỆU CHUNG

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ XUẤT XỨ NGÀY KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) vì Người cho rằng KH&CN có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Người không ngừng thu hút, đãi ngộ, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN để phục vụ cho nước nhà.

Chi tiết

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, gồm có 24 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

 

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (có sử dụng ngân sách nhà nước)

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (không sử dụng ngân sách nhà nước)

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

5

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, trừ trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố khác)

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

9

Xác nhận thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài (chuyển sang tỉnh/thành phố khác nơi đã đăng ký hoạt động)

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ghi trong giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài (trừ trường hợp thay đổi trụ sở chính)

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

13

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

14

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III. Lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

15

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia  

16

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

17

Đăng ký công bố hợp chuẩn

18

Đăng ký công bố hợp quy

IV. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

19

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

20

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

21

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

22

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

23

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

24

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

Chi tiết

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN

Họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài đặt hàng năm 2016

Sáng ngày 11/9/2015, tại Phòng Họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mở các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài đặt hàng năm 2016 để xác định tính hợp lệ và đầy đủ của các hồ sơ đăng ký. Tham dự buổi họp gồm có ông Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở KH&CN, Phòng Quản lý Khoa học và đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Chi tiết

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

        

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

01

02

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

13

03

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

16

04

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

19

05

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

22

06

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

31

07

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

35

08

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

41

09

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

45

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

48

11

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

51

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

61

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

64

14

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

67

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

72

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

75

17

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

78

18

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

81

19

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (có sử dụng ngân sách nhà nước)

84

20

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (không sử dụng ngân sách nhà nước)

91

21

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

96

22

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

101

23

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

107

 

 

II. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

01

02

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

06

 

III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

01

02

Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

06

03

Đăng ký công bố hợp chuẩn

09

04

Đăng ký công bố hợp quy

15

 

IV. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Khai báo thiết bị thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

01

02

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

07

03

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chuẩn đoán trong y tế)

18

04

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

24

05

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chuẩn đoán trong y tế)

30

06

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

36

 

Chi tiết các thủ tục của từng lĩnh vực xin xem file đính kèm.

Chi tiết

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL

Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Kiên Giang năm 2015 (lần 2)

Sáng ngày 19/8/2015, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 của tỉnh Kiên Giang. Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển Chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Năm 2015, tỉnh Kiên Giang có 01 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia là: Công ty TNHH Khai thác hải sản, chế biến Nước mắm Thanh Hà.

Chi tiết

CHUYÊN MỤC

Hội thảo xây dựng nhãn hiệu tập thể Bí Vàm Răng

Chiều ngày 22/9/2015, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ đã phối hợp cùng với phòng Công thương và Hội Nông dân huyện Hòn Đất tổ chức buổi “Hội thảo thông qua Logo và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng NHTT Bí Vàm Răng” tại Hội trường UBND xã Sơn Bình. Đến dự và chủ trì buổi Hội thảo có ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ; ông Đào Xuân Nha – đại diện UBND xã Sơn Bình; cùng đại diện phòng Công thương, Hội nông dân, lãnh đạo các ban, ngành của địa phương. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các hộ nông dân có đất canh tác nằm trong vùng sản xuất bí.

Chi tiết

ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO

Hoạt động đánh giá ISO/IEC 17025 Phòng Phân tích – Kiểm nghiệm

Vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 9 năm 2015, Đoàn đánh giá của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp (Accreditation Office for Standard Conformity Assessment Capacity – AOSC) đã tiến hành đánh giá phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Kiên Giang.

Sau khi đánh giá, đoàn đã nhận xét phòng Phân tích - Kiểm nghiệm như sau:

-         Phòng đã cơ bản áp dụng và duy trì hệ thống quản lý đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

-         Nhân viên kiểm nghiệm có độ thành thạo tay nghề tốt, thao tác thí nghiệm chính xác; Nắm vững và tuân thủ đúng quy trình thí nghiệm.

-         Phòng trang bị dụng cụ, thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thí nghiệm và các thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thí nghiệm đã được hiệu chuẩn, bảo trì thích hợp.

-         Các chỉ tiêu tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng năm 2014 và 2015 đều đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn tồn tại 7 điều không phù hợp loại nhẹ, 6 kiến nghị. Sau hơn 2 tháng khắc phục có hiệu quả các điều không phù hợp mà đoàn đánh giá đã nêu trong báo cáo phòng Phân tích - Kiểm nghiệm sẽ nhận được giấy chứng nhận với mã số AOSC-0066  công nhận 26 phép thử hóa./.

Tạ Băng Hồ - Phòng PT-KN

Chi tiết

HỘI THI SÁNG TẠO KHKT

Quyết định ban hành thể lệ cuộc Thi sáng tạo kỹ thuật lần 5, 2014-2015
Chi tiết xin xem file đính kèm
Chi tiết

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012

Ngày 05/6/2012, tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án ISO hành chính tỉnh tiến hành họp triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012. Ông Lương Thanh Hải Giám đốc Sở KH&CN, Phó ban trực BCĐ Đề án ISO tỉnh đã chủ trì buổi họp; Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: VP UBND tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Công ty TNHH Tư Vấn Quản lý IMS; Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế & Hỗ trợ Kỹ thuật cao và đại biểu là đại diện lãnh đạo của 19 đơn vị xây dựng và áp dụng ISO giai đoạn III, năm 2012.

Chi tiết

THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP

THÔNG BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO

(Tháng 6 năm 2010)

 

Trong tháng 6 năm 2010, các nước Tiểu vương Quốc Ả rập, Brazil, Canada,  Trung quốc, Ai Cập, Israel, Uganda, Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn Quốc, Ả rập saudi….đã ra thông báo dự kiến ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về Đồ chơi, thiết bị điện, hóa chất, Thiết bị viễn thông, Quần áo,ghế tắm, thực phẩm cho trẻ em, thiết bị y tế, thức ăn chăn nuôi…...

Chi tiết

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 32/2006/CT-TTG NGÀY 07/9/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cơ quan Nhà nước và công dân các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Đ/c Lê Thanh Việt -  Giám đốc Sở

            + Điện thoại cơ quan:  077. 3787789

+ Điện thoại di động:  0913. 787 789

+ Hộp thư điện tử: ltviet73@gmail.com

                                                           

            - Đ/c Trương Ngọc Ánh – Chánh thanh tra Sở

            + Điện thoại cơ quan:  077. 3876937

            + Điện thoại di động:  0919. 002 006

+ Hộp thư điện tử: tnanh.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

2. Hộp thư điện tử Sở KHCN:                                

skhcn@kiengiang.gov.vn

                       

            Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức cơ quan và công dân tiện việc liên hệ, phản ánh tiêu cực của cán bộ ngành Khoa học và Công nghệ khi cần thiết.

Chi tiết

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG

Chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 17 tháng 09/2015
Video clip chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 17 tháng 09/2015
Chi tiết
   

 

Website Sở Khoa Học ng  nghệ tỉnh Kiên Giang - http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3862003  ; Fax: 077. 3866942 ; email: skhcn@kiengiang.gov.vn