Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 VĂN BẢN PHÁP QUY
 GIỚI THIỆU CHUNG
 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL
 CHUYÊN MỤC
 ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO
 HỘI THI SÁNG TẠO KHKT
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP
 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
 
Google
Số lượt truy cập
   
 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

KHỐI THI ĐUA 4 TỔ CHỨC KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2014

Ngày 26/3/2014, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2014 giữa các đơn vị trong Khối thi đua 4.

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của Ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ông Lương Thanh Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ông Ngô Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Hà Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Danh Vuông, Phó trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh, cùng với các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối.

Chi tiết

VĂN BẢN PHÁP QUY

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ (SỬA ĐỔI) NĂM 2013

Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sửa đổi năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2014 với khá nhiều thay đổi, trong đó có một số điểm mang tính đột phá và được nhiều người kỳ vọng tạo bước phát triển mới cho KH&CN của Việt Nam. Bài viết này giới thiệu tóm tắt và trình bày những điểm mới trong Luật KH&CN (sửa đổi) năm 2013. 

Chi tiết

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: Lô KK4 (K3-15), Khu vực IV, Dự án lấn biển, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077) 6597 679               Fax: (077) 3777 144

Email: tt.kttdckg@gmail.com             Website: http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng tỉnh Kiên Giang trực thuộc Chi cục TCĐLCL, là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang, được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Kiên Giang.

1/ Chức năng:

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2/ Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo;

- Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy, ứng dụng mã số, mã vạch cho các tổ chức, cá nhân;

- Thực hiện nhiệm vụ hiệu chỉnh, sữa chữa, lắp ráp phương tiện đo và các dịch vụ khác về đo lường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

- Giám định phương tiện đo phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ khác về đo lường;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân liên quan;

- Quản lý việc đăng ký kiểm định phương tiện đo, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, tem kiểm định, dấu kiểm định, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao.

3/ Quyền hạn:

- Được cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, tem kiểm định, dấu kiểm định, các hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc thu phí theo đúng quy định của pháp luật ;

- Được hợp đồng, hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân có đủ nâng lực có đủ năng lực trong các dịch vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thức hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

- Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

                                                                          Lý Cẩm Dung

Chi tiết

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Chi tiết

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN

Thông báo đề xuất đề tài, dự án năm 2015
Xem file biểu mẫu kèm theo
Chi tiết

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 04 tháng 6 năm 2013,Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL

Mã số mã vạch cần thiết cho cuộc sống và cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Ngày nay, việc ứng dụng mã số mã vạch (MSMV) trong cuộc sống ngày càng trở nên phổ biến bởi lợi ích và hiệu quả mang lại của nó như: Góp phần bảo vệ thương hiệu thông qua nhãn mã vạch; kiểm soát tiến độ sản xuất một cách trực tuyến (ngay lập tức); tăng năng suất từ việc nhanh chóng nhập, xuất kho tính tiền, làm hóa đơn phục vụ khách hàng; tiết kiệm hơn do sử dụng ít nhân lực và tốn ít thời gian trong khâu kiểm kê, tính toán bằng máy quét mã vạch; chính xác nhờ vào mã vạchngười ta phân biệt chính xác các loại hàng hóa, mà có khi bằng mắt thường ta thấy chúng rất giống nhau, tránh nhầm lẫn, khi tính giá, phục vụ khách hàng tốt hơn; thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ sau bán hàng: Chăm sóc khách hàng, giải quyết phàn nàn, khiếu nại, bảo hành sản phẩm; việc sử dụng mã vạch cho sản phẩm còn góp phần nâng cao hình ảnh sản phẩm trong nhận thức của khách hàng, v.v...
Chi tiết

CHUYÊN MỤC

DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI GÓP PHẦN TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG LÚA VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG NGƯỜI DÂN TỘC TỈNH KIÊN GIANG

I. Mở đầu

Kiên Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), là một tỉnh có cả đồng bằng, rừng, núi, biển và hải đảo; điều kiện về tài nguyên, đất đai, khí hậu tạo cho Kiên Giang có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư phát triển du lịch với nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng.

Chi tiết

ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO

TIỀM NĂNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM Metarhizium anisopliae TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG Ở KIÊN GIANG

MỞ ĐẦU

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao nấm ký sinh trong phòng trừ sâu hại là điều rất cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất sử dụng thuốc hóa học, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng. Bốn đề tài cấp tỉnh nghiên cứu sản xuất ứng dụng và chuyển giao trên nấm ký sinh sâu hại Metarhizium anisopliae đã được thực hiện tại Kiên Giang (tên 4 đề tài xem phần Tài liệu tham khảo ở cuối bài). Nấm Metarhizium anisopliae có tiềm năng ký sinh nhiều loài côn trùng gây hại cho cây trồng ở tỉnh Kiên Giang, nơi có đa dạng cây trồng khá cao, trong đó chủ yếu là lúa, khóm, khoai lang, cây mắm (rừng ngập mặn),… Kết quả bước đầu của 4 đề tài nghiên cứu rất khả quan.

Chi tiết

HỘI THI SÁNG TẠO KHKT

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH KIÊN GIANG LẦN I - NĂM 2007

1. Giải pháp: Máy đào mương của tác giả: Nguyễn Văn Hùng - Nông dân Hợp tác xã Tân Phát A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đạt giải Nhì;

Chi tiết

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012

Ngày 05/6/2012, tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án ISO hành chính tỉnh tiến hành họp triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012. Ông Lương Thanh Hải Giám đốc Sở KH&CN, Phó ban trực BCĐ Đề án ISO tỉnh đã chủ trì buổi họp; Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: VP UBND tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Công ty TNHH Tư Vấn Quản lý IMS; Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế & Hỗ trợ Kỹ thuật cao và đại biểu là đại diện lãnh đạo của 19 đơn vị xây dựng và áp dụng ISO giai đoạn III, năm 2012.

Chi tiết

THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP

THÔNG BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO

(Tháng 6 năm 2010)

 

Trong tháng 6 năm 2010, các nước Tiểu vương Quốc Ả rập, Brazil, Canada,  Trung quốc, Ai Cập, Israel, Uganda, Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn Quốc, Ả rập saudi….đã ra thông báo dự kiến ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về Đồ chơi, thiết bị điện, hóa chất, Thiết bị viễn thông, Quần áo,ghế tắm, thực phẩm cho trẻ em, thiết bị y tế, thức ăn chăn nuôi…...

Chi tiết

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 32/2006/CT-TTG NGÀY 07/9/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.
Chi tiết

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG

Chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 24
Video clip chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 24.
Chi tiết
   

 

Website Sở Khoa Học ng  nghệ tỉnh Kiên Giang - http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3862003  ; Fax: 077. 3866942 ; email: skhcn@kiengiang.gov.vn