Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 VĂN BẢN PHÁP QUY
 GIỚI THIỆU CHUNG
 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL
 CHUYÊN MỤC
 ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO
 HỘI THI SÁNG TẠO KHKT
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP
 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
 
Google
Số lượt truy cập
   
 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Xu hướng và tiềm năng phát triển mô hình quản lý dựa vào cộng đồng địa phương

Ngày 26/11/2015, tại Thành phố Rạch Giá, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức hội thảo Khoa học “Thực tiễn và triển vọng ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng tại Việt Nam và Campuchia”

Chi tiết

VĂN BẢN PHÁP QUY

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015 phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

            Việc hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN phải phù hợp với năng lực tiếp thu của người dân, phát huy được lợi thế so sánh từng vùng miền, phát huy được các nguồn lực xã hội tham gia, tập trung ưu tiên tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, chuyển giao tiến bộ phải đi đôi với đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ cho cơ sở, nâng cao năng lực ứng dụng KH&CN của người dân,… Chương trình được chia ra làm 02 giai đoạn: 2016-2020 và 2021-2025, với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó có 03 nội dung chính là: Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với từng vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao KH&CN tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng tài liệu, dữ liệu về các tiến bộ KH&CN thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN. Chương trình đã đưa ra 03 giải pháp về KH&CN, về nguồn nhân lực và về tổ chức quản lý để thực hiện đạt các mục tiêu, nội dung của Chương trình.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Xuân Tú

Chi tiết

GIỚI THIỆU CHUNG

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ XUẤT XỨ NGÀY KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) vì Người cho rằng KH&CN có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Người không ngừng thu hút, đãi ngộ, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN để phục vụ cho nước nhà.

Chi tiết

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, gồm có 24 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

 

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (có sử dụng ngân sách nhà nước)

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (không sử dụng ngân sách nhà nước)

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

5

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, trừ trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố khác)

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

9

Xác nhận thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài (chuyển sang tỉnh/thành phố khác nơi đã đăng ký hoạt động)

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ghi trong giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài (trừ trường hợp thay đổi trụ sở chính)

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

13

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

14

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III. Lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

15

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia  

16

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

17

Đăng ký công bố hợp chuẩn

18

Đăng ký công bố hợp quy

IV. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

19

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

20

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

21

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

22

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

23

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

24

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

Chi tiết

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN

Hội đồng KHCN cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Lưỡi trâu U Minh Thượng”

Sáng ngày 05/10/2015, tại Phòng Họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Lưỡi trâu U Minh Thượng”. Đây là một trong bốn đề tài đặt hàng của tỉnh năm 2016, có 02 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm Trường Đại học Nha Trang và Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Minh Hải.

Chi tiết

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố bổ sung thủ tục hành chính mới

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2224/QĐ-UBND công bố bổ sung 09 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, các thủ tục hành chính (TTHC) mới công bố bổ sung gồm: 05 TTHC lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, 03 TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 01 TTHC lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Chi tiết

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL

Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Kiên Giang năm 2015 (lần 2)

Sáng ngày 19/8/2015, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 của tỉnh Kiên Giang. Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển Chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Năm 2015, tỉnh Kiên Giang có 01 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia là: Công ty TNHH Khai thác hải sản, chế biến Nước mắm Thanh Hà.

Chi tiết

CHUYÊN MỤC

Hội thảo xây dựng nhãn hiệu tập thể Bí Vàm Răng

Chiều ngày 22/9/2015, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ đã phối hợp cùng với phòng Công thương và Hội Nông dân huyện Hòn Đất tổ chức buổi “Hội thảo thông qua Logo và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng NHTT Bí Vàm Răng” tại Hội trường UBND xã Sơn Bình. Đến dự và chủ trì buổi Hội thảo có ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ; ông Đào Xuân Nha – đại diện UBND xã Sơn Bình; cùng đại diện phòng Công thương, Hội nông dân, lãnh đạo các ban, ngành của địa phương. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các hộ nông dân có đất canh tác nằm trong vùng sản xuất bí.

Chi tiết

ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO

Hoạt động đánh giá ISO/IEC 17025 Phòng Phân tích – Kiểm nghiệm

Vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 9 năm 2015, Đoàn đánh giá của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp (Accreditation Office for Standard Conformity Assessment Capacity – AOSC) đã tiến hành đánh giá phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Kiên Giang.

Sau khi đánh giá, đoàn đã nhận xét phòng Phân tích - Kiểm nghiệm như sau:

-         Phòng đã cơ bản áp dụng và duy trì hệ thống quản lý đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

-         Nhân viên kiểm nghiệm có độ thành thạo tay nghề tốt, thao tác thí nghiệm chính xác; Nắm vững và tuân thủ đúng quy trình thí nghiệm.

-         Phòng trang bị dụng cụ, thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thí nghiệm và các thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thí nghiệm đã được hiệu chuẩn, bảo trì thích hợp.

-         Các chỉ tiêu tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng năm 2014 và 2015 đều đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn tồn tại 7 điều không phù hợp loại nhẹ, 6 kiến nghị. Sau hơn 2 tháng khắc phục có hiệu quả các điều không phù hợp mà đoàn đánh giá đã nêu trong báo cáo phòng Phân tích - Kiểm nghiệm sẽ nhận được giấy chứng nhận với mã số AOSC-0066  công nhận 26 phép thử hóa./.

Tạ Băng Hồ - Phòng PT-KN

Chi tiết

HỘI THI SÁNG TẠO KHKT

Quyết định ban hành thể lệ cuộc Thi sáng tạo kỹ thuật lần 5, 2014-2015
Chi tiết xin xem file đính kèm
Chi tiết

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012

Ngày 05/6/2012, tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án ISO hành chính tỉnh tiến hành họp triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012. Ông Lương Thanh Hải Giám đốc Sở KH&CN, Phó ban trực BCĐ Đề án ISO tỉnh đã chủ trì buổi họp; Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: VP UBND tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Công ty TNHH Tư Vấn Quản lý IMS; Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế & Hỗ trợ Kỹ thuật cao và đại biểu là đại diện lãnh đạo của 19 đơn vị xây dựng và áp dụng ISO giai đoạn III, năm 2012.

Chi tiết

THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP

THÔNG BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO

(Tháng 6 năm 2010)

 

Trong tháng 6 năm 2010, các nước Tiểu vương Quốc Ả rập, Brazil, Canada,  Trung quốc, Ai Cập, Israel, Uganda, Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn Quốc, Ả rập saudi….đã ra thông báo dự kiến ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về Đồ chơi, thiết bị điện, hóa chất, Thiết bị viễn thông, Quần áo,ghế tắm, thực phẩm cho trẻ em, thiết bị y tế, thức ăn chăn nuôi…...

Chi tiết

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 32/2006/CT-TTG NGÀY 07/9/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cơ quan Nhà nước và công dân các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Đ/c Lê Thanh Việt -  Giám đốc Sở

            + Điện thoại cơ quan:  077. 3787789

+ Điện thoại di động:  0913. 787 789

+ Hộp thư điện tử: ltviet73@gmail.com

                                                           

            - Đ/c Trương Ngọc Ánh – Chánh thanh tra Sở

            + Điện thoại cơ quan:  077. 3876937

            + Điện thoại di động:  0919. 002 006

+ Hộp thư điện tử: tnanh.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

2. Hộp thư điện tử Sở KHCN:                                

skhcn@kiengiang.gov.vn

                       

            Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức cơ quan và công dân tiện việc liên hệ, phản ánh tiêu cực của cán bộ ngành Khoa học và Công nghệ khi cần thiết.

Chi tiết

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG

Chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 21 tháng 11/2015
Video clip chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống kỳ 21 tháng 11/2015
Chi tiết
   

 

Website Sở Khoa Học ng  nghệ tỉnh Kiên Giang - http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3862003  ; Fax: 077. 3866942 ; email: skhcn@kiengiang.gov.vn