Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 VĂN BẢN PHÁP QUY
 GIỚI THIỆU CHUNG
 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL
 CHUYÊN MỤC
 ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO
 HỘI THI SÁNG TẠO KHKT
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP
 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
 
Google
Số lượt truy cập
   
 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Hội thảo, tập huấn quản lý và sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý Phú Quốc

Ngày 15/7/2014, tại Hội trường UBND huyện Phú Quốc. Với sự hỗ trợ của Bộ Công thương và Phái đoàn Liên minh Châu Âu thông qua Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP), Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang đã tổ chức tuần lễ truyền thông và Hội thảo, tập huấn quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm. Nhằm giới thiệu những qui định mới về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc; công bố, quảng bá hình ảnh sản phẩm nước mắm mang chỉ dẫn địa lý đến người tiêu dùng, đơn vị phân phối, cơ quan quản lý thị trường các địa phương; chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chi tiết

VĂN BẢN PHÁP QUY

UBND Tỉnh ban hành Chỉ thị số 1197 về hoạt động sáng kiến

            Nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 1197/CT-UBND ngày 04/6/2014, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

          1. Quán triệt, triển khai phổ biến Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; nhằm hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân từ việc xây dựng ý tưởng, tạo dựng và hoàn thành ý tưởng đưa ra ứng dụng để mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao áp dụng sáng kiến.

2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch về hoạt động sáng kiến của ngành, địa phương.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến trong năm của ngành, địa phương; lựa chọn, đề xuất những sáng kiến tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức, cá nhân tổng kết hoạt động sáng kiến, trao thưởng và phát động thi đua vào tháng 12 hàng năm;

- Lựa chọn các sáng kiến tiêu biểu có khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội, trình UBND tỉnh xem xét, khen thưởng;

- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam.

- Làm đầu mối, thống nhất với tác giả, chủ đầu tư sáng kiến về nội dung sáng kiến, hướng dẫn các đơn vị có chức năng chuyển giao, tham gia chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ; công bố sáng kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ.

- Kinh phí chi cho các hoạt động này được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh cấp hàng năm.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để bình xét thi đua hàng năm cũng như đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động sáng kiến.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn chi tiết về tài chính cho hoạt động sáng kiến theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động sáng kiến; các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức tốt hoạt động sáng kiến, nhằm phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 (chi tiết xem flie đính kèm)

Chi tiết

GIỚI THIỆU CHUNG

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ XUẤT XỨ NGÀY KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) vì Người cho rằng KH&CN có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Người không ngừng thu hút, đãi ngộ, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN để phục vụ cho nước nhà.

Chi tiết

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Chi tiết

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN

Thông báo xây dựng thuyết minh đề cương ĐT/DA năm 2015
Xem file đính kèm
Chi tiết

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 04 tháng 6 năm 2013,Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG và CL

05 bước giúp người tiêu dùng mua được Mũ bảo hiểm (MBH) đạt chuẩn

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại mũ giả mạo, kém chất lượng, vẫn có đủ ba thành phần theo quy định, cũng có tem chứng nhận hợp quy giả mạo, có chất lượng không phù hợp. Để chọn được Mũ bảo hiểm đạt chuẩn người tiêu dùng cần tuân thủ theo 05  bước sau:

Chi tiết

CHUYÊN MỤC

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm
Ngày 17/7, tại TPHCM, Bộ Công thương, UBND tỉnh Kiên Giang và Phái đoàn Liên minh châu Âu tổ chức Hội thảo “Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm”.
Chi tiết

ỨNG DỤNG và CHUYỂN GIAO

TIỀM NĂNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM Metarhizium anisopliae TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG Ở KIÊN GIANG

MỞ ĐẦU

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao nấm ký sinh trong phòng trừ sâu hại là điều rất cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất sử dụng thuốc hóa học, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng. Bốn đề tài cấp tỉnh nghiên cứu sản xuất ứng dụng và chuyển giao trên nấm ký sinh sâu hại Metarhizium anisopliae đã được thực hiện tại Kiên Giang (tên 4 đề tài xem phần Tài liệu tham khảo ở cuối bài). Nấm Metarhizium anisopliae có tiềm năng ký sinh nhiều loài côn trùng gây hại cho cây trồng ở tỉnh Kiên Giang, nơi có đa dạng cây trồng khá cao, trong đó chủ yếu là lúa, khóm, khoai lang, cây mắm (rừng ngập mặn),… Kết quả bước đầu của 4 đề tài nghiên cứu rất khả quan.

Chi tiết

HỘI THI SÁNG TẠO KHKT

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH KIÊN GIANG LẦN I - NĂM 2007

1. Giải pháp: Máy đào mương của tác giả: Nguyễn Văn Hùng - Nông dân Hợp tác xã Tân Phát A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đạt giải Nhì;

Chi tiết

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012

Ngày 05/6/2012, tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án ISO hành chính tỉnh tiến hành họp triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho 19 cơ quan hành chính công triển khai giai đoạn III, năm 2012. Ông Lương Thanh Hải Giám đốc Sở KH&CN, Phó ban trực BCĐ Đề án ISO tỉnh đã chủ trì buổi họp; Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: VP UBND tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Công ty TNHH Tư Vấn Quản lý IMS; Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế & Hỗ trợ Kỹ thuật cao và đại biểu là đại diện lãnh đạo của 19 đơn vị xây dựng và áp dụng ISO giai đoạn III, năm 2012.

Chi tiết

THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP

THÔNG BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO

(Tháng 6 năm 2010)

 

Trong tháng 6 năm 2010, các nước Tiểu vương Quốc Ả rập, Brazil, Canada,  Trung quốc, Ai Cập, Israel, Uganda, Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn Quốc, Ả rập saudi….đã ra thông báo dự kiến ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về Đồ chơi, thiết bị điện, hóa chất, Thiết bị viễn thông, Quần áo,ghế tắm, thực phẩm cho trẻ em, thiết bị y tế, thức ăn chăn nuôi…...

Chi tiết

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 32/2006/CT-TTG NGÀY 07/9/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.
Chi tiết

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Tại Điều 5 của Luật KH&CN quy định “Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Như vậy là từ năm 2014, Việt Nam đã chính thức có Ngày KH&CN. Mục tiêu của Ngày KH&CN Việt Nam là khơi dậy đam mê sáng tạo của cả một dân tộc, nhất là giới trẻ thông qua các hoạt động cụ thể. Trong Ngày KH&CN Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, sẽ là dịp để giới khoa học trong nước trưng bày, trình diễn những thành tựu nghiên cứu, sáng tạo của mình với công chúng.

            Tích cực hưởng ứng và hòa với không khí chung của cả nước trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ và phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày này, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra các hoạt động tiêu biểu như:

- Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Tại Hội thảo sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh về các thành tựu khoa học và công nghệ của tỉnh: Các mô hình có hiệu quả; hoạt động phân tích, kiểm định, sản phẩm KH&CN; tài liệu bướm giới thiệu Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng; các sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể; các doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia; các doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO,…;

- Tổ chức họp mặt tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp KH&CN, Nhà giáo, Thầy thuốc tiêu biểu, xuất sắc ở địa phương, gắn với trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”;

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang” nhằm giới thiệu chung về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, Giải thưởng chất lượng quốc gia; phát triển tài sản trí tuệ, đăng ký bảo hộ và phát triển nhãn hiệu hàng hóa,…;

- Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực KH&CN, học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham quan Phòng Phân tích - Thử nghiệm, thiết bị kiểm định của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng đã phát động thi đua chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 55 năm ngày thành lập Ngành”, trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị./.

            Lư Xuân Tú
Chi tiết
   

 

Website Sở Khoa Học ng  nghệ tỉnh Kiên Giang - http://khoahoc.kiengiang.gov.vn

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3862003  ; Fax: 077. 3866942 ; email: skhcn@kiengiang.gov.vn